கதை கேட்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் Rj ப்ரீத்தியின் குரலில்

கதை கேட்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் Rj ப்ரீத்தியின் குரலில்

"பார்வை ஒன்றே போதுமே " எழுத்தாளர் அன்னபூரணி தண்டபாணி தொடர் கதையினை "கதை கேட்கலாம் வாங்க" நிகழ்ச்சியில் Rj ப்ரீத்தியின் குரலில் ஜூலை 18 முதல் ஜூலை 21 வரைரவு 10 மணிமுதல் இரவு 12 வரை கேட்டு மகிழுங்கள்....  

#annapurani_dhandapani_stories

www.magizhchifm.com 

மகிழ்ச்சி Fm 

இது ஆனந்தத்தின் அலைவரிசை...