நிகழ்வுகள்

talam.shop D2C திருவிழா கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களின்...

talam.shop D2C திருவிழா கொண்டாட்டம் அனுபவங்கள்

கம்பராமாயணம்...மகாபாரதம்... வெற்றி தொடர்களை தொடர்ந்து....

நெல்லை கார்த்திகா ராஜா, பட்டிமன்ற பேச்சாளர், தமிழ் பேச்சாளர், இலக்கிய சொற்பொழிவாளர், ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர்,

நல்லாசிரியர் மாமணி விருதுக்கு தேர்வான ஆசிரியர்கள்

நல்லாசிரியர் மாமணி விருதுக்கு தேர்வான ஆசிரியர்கள்.

மகிழ்ச்சி Fm அமுதக் கவிச்சுடர் விருது

அமுத கவிச்சுடர் விருது

புத்தகம் பேசுகிறது நிகழ்ச்சியில் இறையன்புIAS அவர்கள் எழுதிய...

நண்பர்கள் தின சிறப்பு புத்தகம் பேசுகிறது நிகழ்ச்சி

மகிழ்ச்சி Fm ல் தேசிய கைத்தறி தினத்தில் நெசவாளர் சகுந்தலா...

தேசிய கைத்தறி தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி

தளம் www.talam.shop நடத்தும் முதல் D2C Business Summit...

தளம் நடத்தும் முதல் D2C Business Summit and EXPO