அனிதா பிறந்த தினம் மார்ச் 05.

0
93

காற்றில் கரைந்தமருத்துவமே!!
காலத்திற்கும் நீ அழியா நெஞ்சில் யுத்தமே!!

புயலாய் மாறிய பூங்கொடியே!!
புனிதமாய் வீரமங்கைகள் நெஞ்சில் நித்தம் பூப்பாயே!!

நீ உயிராய்வைத்த கொள்ளி!!
நீங்காது சுடர் விளக்கினாய் !நித்தம்
ஒளிவிளக்கெனச் உன் பேர் சொல்லி!!

இந்நாளை நினைவாக்கி!!
இனிவரும் நாளைஉனதாக்கி!!

பூஜிப்போம் மலரால் அல்ல! மனதால்!!

 – கவிதை மாணிக்கம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here