பொய்

0
61

பிறர் வாழ்வில்
நல்மாற்றத்தை ஏற்படுத்த !!
நாம் ஒரு பொய் கூறுவது,
அது பொய் ஆகாது!!
நூறு உண்மை
பேசுவதற்குச்சமம்!

 – கவிதை மாணிக்கம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here