நிழலா? நிஜமா?!

0
46

நிழலா? நிஜமா?!

இவள்
சங்கு கழுத்தில் தோள்சாயும்
வெயிலின் நிறம்!
சந்தனமோ!?மஞ்சளோ!?

சீமாட்டி இவள்
கட்டிய புடவை நிறம்!
நீலமோ?! அதில் தெரிவது
ஒளியின் ஜாலமோ?!

அவள்
கேசத்தில் தெரிவது
சாயுங்கால நேர
சூரியனின்
செந்நிறமோ?!பொன் நிறமோ!?

பூத்தொடுக்கும் பூவையின்
கையில் ஒற்றை வளை!
செம்பொன்னோ?! ஐம்பொன்னோ!?

தாயவள் தலையில் சூடியிருப்பது
முல்லையோ பிச்சியோ?!

பொன்னந்தி மாலைப் பொழுதில்
கணேசனுக்கு இவள் தொடுப்பது செவ்வந்தியோ?! கேந்தியோ?!

மறைந்த ஓவியர் இளையராஜா
வரைந்த ஓவியம் இது

நிழலோ?! நிஜமோ?!

சுத்தமல்லி உமாஹரிஹரன் திருநெல்வேலி.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here