கொரோனா குறள்!

1.புறஞ்செலாது அகத்துறைவர் ஆவதறிவார்; அஃதறியார் புறஞ்சென்று நோய்வாங்கி பரப்புபவர்.' 2. 'இருகரந் தூய்மை வேண்டுவதாம் வேண்டாதார் பிறர்கரந் தீண்டாமை நன்று.' 3 'எந்நோய்க் குண்டாம் மருந்து; மருந்தில்லை தீநுண்மி தீண்டிய மகற்கு.' 4 'செல்லுமிடத்துக் காப்பார் கவசம் அணிவார்-- அணியாராயின் காப்பார் எவருமிலர்.' 5 'தெய்வத்துக் காகாதெனின் மானிடர்க்குப் பேரிடர் தீநுண்மியென...

தமிழ் மாதங்களை பற்றி முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ..!

01. சித்திரை : சித் - உயிர்., திரை - மயக்கம் (மாலை) உயிரின் மயக்கம். 02. வைகாசி : காசி - பிரபஞ்சம்., வை - மனதை வை. பிரபஞ்சத்தில் மனதைவை. 03. ஆனி : ஆ - ஆன்மா., னி - மனதை வை. ஆன்மாவின்...

குறளொலி

கவிஞர் பாப்பாக்குடி இரா.செல்வமணி எழுதும் குறளொலித்தொடர்..... குறளொலி - 1.முதல் 6 வரை ... மனதினியவர்களே... வான் சிறப்போடு தொடங்குகிறேன் மீண்டும்! குறளொலி - 1. (இரண்டாம் பாகம்) என்ன வேலப்பா கண்ணக் கசக்கிற? வேண்டும் வாழ்விற்கு உதவி வள்ளல் பெருமானே!... வானம் பொழியட்டும் வாய்க்கால் நிரம்பட்டும் பூமி நனையட்டும் பூக்கோலம் வரையட்டும் செல்வம் கொழிக்கட்டும் சென்றுவா...

சங்க இலக்கியங்களில் காதல்

பழங்கால தமிழ் மக்களின் வாழ்வியல், ஒழுக்கம், ஒழுக்காறுகள் (அவர்களின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் ஆகியவற்றை நம் சங்க இலக்கிய பாடல்கள் 'குன்றின்மேல் இல்ல விளக்கு' போல் தெள்ளத்தெளிவாக படம் பிடித்து...

தமிழ் இலக்கியத்தில் பயண நூல்கள்

முன்னுரை பயணம் மனித வாழ்வில் தவிர்க்க வியலாததொரு கூறு ஆகும். மனித வாழ்க்கை தொடங்கிய நாள் முதல் பயணம் செல்லுதலும்...

தமிழ் இலக்கியம்

இலக்கியம் என்பது விரிந்த பொருளில் எழுதிய அனைத்தையும் குறிக்கும். இந்த வரையறையின் கீழ் இலக்கியத்தை இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்: இன்பியல்...
error: Content is protected !!