2021 பௌர்ணமியும்…,அமாவாசையும்…

0
59

அமாவாசை 2021

13.01.2021 புதன் கிழமை அமாவாசை

11.02.2021 வியாழன் கிழமை மகா அமாவாசை

13.03.2021 சனி கிழமை அம்வாசை

12.04.2021 திங்கள் கிழமை சித்திரை அமாவாசை

11.05.2021 செவ்வாய் கிழமை அமாவாசை

10.06.2021 வியாழன் கிழமை அமாவாசை

09.07.2021 வெள்ளி கிழமை அமாவாசை

08.08.2021 ஞாயிற்று கிழமை அமாவாசை

07.09.2021 செவ்வாய் கிழமை அமாவாசை

06.10.2021 புதன் கிழமை அமாவாசை

04.11.2021 வியாழன் கிழமை கிருத்திகை அமாவாசை

04.12.2021 சனி கிழமை அமாவாசை

பௌர்ணமி 2021

28.01.2021 வியாழன் கிழமை பௌர்ணமி

27.02.2021 சனி கிழமை பௌர்ணமி

28.03.2021 ஞாயிற்று கிழமை பௌர்ணமி

27.04.2021 செவ்வாய் கிழமை பௌர்ணமி

26.05.2021 புதன் கிழமை பௌர்ணமி

24.06.2021 வியாழன் கிழமை பௌர்ணமி

23.07.2021 வெள்ளி கிழமை பௌர்ணமி

22.08.2021 ஞாயிற்று கிழமை பௌர்ணமி

20.09.2021 திங்கள் கிழமை பௌர்ணமி

20.10.2021 புதன் கிழமை பௌர்ணமி

19.11.2021 வெள்ளி கிழமை பௌர்ணமி

19.12.2021 ஞாயிற்று கிழமை பௌர்ணமி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here