சிந்தனை துளிகள்

0
459

இன்று பெருமைமிக்க நாள், உங்களைத் தாழ்த்தியவர்கள் உங்களைத் தேடுவார்கள்.

Today is a day of pride, and those who have let you down will seek you out

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here