வருகிறது… ஜியோ மீட் JioMeet

0
68

வருகிறது ஜியோ மீட் JIOMEET , இந்தியர்களுக்காக இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டது என ஜியோ நிறுவனம் விளம்பரம்

Zoom,Google Meet ஆகியவற்றுக்கு போட்டியாக ஜியோ சார்பில் JioMeet அறிமுகம்; இந்தியர்களுக்காக,இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டதென விளம்பரம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here