வயலின் உனைப் பிரிந்து வாடுகிறது அன்பரசி ..!

0
78

புன்னகைப்பூவே…
அடுத்த நொடி நீயில்லை
என்பதை உணராமலேயே
உன் தந்தையைப் போல்
நீயும் சென்றாயோ.
தபேலா உன் தந்தையை தேடுகிறது.
வயலின் உனைப் பிரிந்து வாடுகிறது.
கல்யாணியும் காம்போதியும்
இசைக்க கேட்டேன்.
நீயோ முகாரியை
முணுமுணுத்துச் சென்று விட்டாய்.
இன்னும் எத்தனை நாள்
உன் நினைவில் வாழுவது வாடுவது
இசைக்குயிலே…
இளமயிலே…
உன் புன்னகை முகம் மட்டும்
என்னில்
நிலைத்திருக்கட்டும்…
போ…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here