மழை காதல்..!

0
64

இந்த மழை இன்று
எதற்கு வந்தது தெரியுமா?
நாங்கள் சந்தித்து
நீண்ட நாட்கள் ஆகி விட்டதாம்!

கொஞ்சம் நேரம் என்னோடு
பேசி விட்டும்!
கொஞ்சம் என்னோடு
சேர்ந்து சிரித்து விட்டும்!
போகலாம் என்று
வந்தாம்
இந்த பெருமழை!

ஆம்! அவள் விருப்பப்படி
கொஞ்சம் நேரம்
இருவரும் மாறி மாறி
உரையாடிக் கொண்டு
இருப்போம்!

எப்படி தெரியுமா?
நான் அவள் கை
பிடித்தும்!
அவள் என் கை
பிடித்தும்!

அவள் என்னை
ரசித்துக் கொண்டும்!
நான் அவளை
ரசித்துக் கொண்டும்!

நான் அவள்
மார்பில் சாய்ந்தும்!
அவள் என்
மார்பில் சாய்ந்தும்!

அப்பப்பா!
கொஞ்ச நேரத்தில்
என்னை காதலால் அவள்
கொண்டாடி தீர்த்து விட்டாள்?
கொஞ்ச நேரத்தில் என்னை
அவளுக்கு மட்டும் கவிதை
எழுதும் கவிஞனாகவே
மத்தி விட்டாள்!

நானும் அவளுக்கு
ஒரு கவிதை எழுதி
கொடுத்தேன்!
பதிலுக்கு அவளும்
ஒரு கவிதை எழுதி
கொடுத்து விட்டு
சென்று விட்டாள்!

“மீண்டும் சந்திப்போம்”
உன்னை சந்தித்த
சந்தோசத்திலே
கொஞ்சம் நாட்கள்
வாழ்ந்து விடுவேன் என்று!

கடைசி ஒருதுளி
கண்ணீர் மட்டும்
எனக்கு கொடுத்து
விட்டு சென்று விட்டாள்!

என்னை தேடி வந்த
மழைக்கு!
என்னை விட்டு பிரிய
மனம் வரவில்லை!

எனக்கு சந்தோசம்
கொடுத்து விட்டு!
அவள் கவலையோடு
சென்று விட்டாள்!

கவிஞனுக்கும்
கார்மழைக்கும்
காதல் வந்தால்
இப்படி தான் இருக்குமோ!!

– பாரதி பிரபா .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here