நம்பிக்கை

0
59

கதி இல்லை எனும் போதும் புது விடியல் தரும், கலங்காத உள்ளத்தில் இருந்து பிறக்கும் நம்பிக்கை.

Even when there is no ignition for hope, the life gives a new dawn, a hope that is born out of the fearless heart.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here