தமிழ் மாதங்களை பற்றி முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ..!

0
139

01. சித்திரை :
சித் – உயிர்.,
திரை – மயக்கம் (மாலை)
உயிரின் மயக்கம்.

02. வைகாசி :
காசி – பிரபஞ்சம்.,
வை – மனதை வை.
பிரபஞ்சத்தில் மனதைவை.

03. ஆனி :
ஆ – ஆன்மா.,
னி – மனதை வை.
ஆன்மாவின் மனதைவை.

04. ஆடி :
ஆ – ஆற்றல்.,
டி – இயக்கம்.
பிரபஞ்சம் ஆற்றல் களம்.

05. ஆவணி :
ஆவ – இயக்கம்.,
இயக்கம் ஆனவன் நீ.

06. புரட்டாசி :
புரட்டு – திரும்பிப்பார்.
நீ உன் வாழ்க்கையை திரும்பிப்பார்.

07. ஐப்பசி :
ஐ – ஐந்து புலன்களின்.,
பசி – தேவை.
மெய்., வாய்., கண்., மூக்கு., செவி ஆகியவற்றின் தேவைகள்.

08. கார்த்திகை :
மனதின் ஆறு நிலைகளைக் குறிக்கும். மதவை., பழக்கம்., சூழ்நிலை., பிறர் மனம் தூண்டல்., கரு அமைப்பு., தெய்வீகம்.

09. மார்கழி :
பழையன மாறுதலும்., தேவையற்றன கழிதலும்.

10. தை :
தை – இணைப்பு.
இறைவனோடு இணைதல்.

11. மாசி :
மா – இறைவன்.,
ஆசி – ஆசி பெறுதல்.
இறைவனின் ஆசி பெறுதல்.

12. பங்குனி :
பங்கு – பாகம்.,
நீ – நீ (மனிதன்)
இறைவனின் ஒரு பாகம் மனிதன்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here