தமிழ்நாட்டு அரசுப் பணிகளை தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கே வழங்க வேண்டும், ஆகஸ்ட் 24, ல் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் ஆர்ப்பாட்டம்.

0
73

தமிழ்நாட்டு அரசுப் பணிகளை தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கே வழங்க வேண்டும்,
ஆகஸ்ட் 24, ல் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் வாசலிருப்பு ஆர்ப்பாட்டம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here