தமிழகத்தில் தொடர்ந்து வரும் 5 புயல்கள்

0
269

டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி புயல் வரலாம் “Tauktao” என்று பெயர் ……..

டிசம்பர் 17 ஆம் த புயல்வரலாம்
“Yaas” என்று பெயர் …….

டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி புயல் வரலாம் “Gulab”என்று பெயர் ……..

ஜனவரி 01 ஆம் தேதி ஒரு புயல் வரலாம்
“Shaheen”என்று பெயர் …….

ஜனவரி 8 ஆம் தேதி ஒருபுயல் வரலாம் “Jawad “என்று பெயர் …….

வானிலை நிலையம்அறிவிப்பு.

தமிழ்நாடு ஒரு புயல் மாநிலமாக உருவாகிறதா?….ஐந்து புயல்கள் வரிசையாக வருகிறது. என்று பொதுமக்கள் பீதி அடைந்து வருகின்றனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here