சேவை செய்யுங்கள்

0
24

வாய் பேசவழி இல்லை
வாய் விட்டு கேட்கவும்
வாய்மொழி பொதுவில்லை!!

வலக்கை நீட்டி! இடக்கை வாய்யொட்டி!!
வயிறு காய்கிறது!
வகை செய்யுங்கள்!!

உலகமெங்கும் ஒரே மொழி!!
உண்மை பேசும் செய்கையில்
செவிடரும் செவிசாய்க்கும்
செம்மை மொழி!!

சேவை செய்யுங்கள்
சேமிப்பின் பலகோடிகள் தேங்காது!

-கவிதை மாணிக்கம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here