சில நிமிடம்…!

0
26

சிறு சிறு சண்டையில்
சில நிமிடம்!
சின்ன சின்ன சமாதானங்களில்
சில கணம்!

புன்னகையோடு சில
நிமிடம்!
நினைவுகளோடு சில
கணம்!

காத்திருப்போடு
சில நிமிடம்!
பிரிவோடு சில
கணம்!

கனவோடு சில
நிமிடம்!
நிஜங்களோடு சில
கணம்!

பகலோடு
சில நிமிடம்!
இரவுகளோடு
சில கணம்!

தனிமையோடு
சில நிமிடம்!
வலியோடு சில
கணம்!

ஆனந்தமாய் சில
நிமிடம்!
வேதனையோடு
சில கணம்!

காதலோடு சில
நிமிடம்!
கண்ணீரோடு சில
கணம்!

ஏழு ஜென்மும்
காதலோடு
சில நிமிடம்!
யுகம் யுகமான
காதலோடு
சில கணம்!

இந்த நொடி!
இக்கணம்!
இது மட்டும் போதும்!

  -பாரதி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here