கழுதையாப் பொறந்தாலும்…….

0
36

ஆடிஓடி பாடுபட்டு கோடிகோடியாகச்
சேர்த்த பிறகும் பதவிக்காலம்
வசூல் நேரம் முடிந்த பிறகும்
ஐந்தாண்டுகள் முடிந்த பிறகும்
ஓய்வு எடுக்க மனமில்லை!
அரசியல் ஆசை விடவில்லை!

அறுபது ஆண்டுகளான பிறகும்
அரசு ஊழியர் ஆசிரியர்களுக்கு
கணக்கு முடிக்கப் பணமில்லை!
அரசாங்க கஜானாவில்!
கணக்கு முடிக்கப் பணமில்லை!

நாள் முழுவதும் நாலு வீட்டில்
வாசல் தெளிச்சுக் கோலம் போட்டு
பத்து பாத்திரம் கழுவி வாரேன்!

அலுத்துச் சடைச்சாலும் செத்த நேரம்
முந்தானையை விரிச்சு வெச்சு
குறுக்கு சாய்க்க நேரமில்லை!
முதுகு வலி தாளவில்லை!

கழுதையாகப் பொறந்தாலும் “காணி”யோகத்தோடு பொறக்க வேண்டும்!

-சுத்தமல்லி உமாஹரிஹரன் திருநெல்வேலி 05/03/2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here