ஒரு பெண்ணின் பாவக்கதை…

0
42

பத்துநாள் கருவறையில்
இளம் சிசு!
விதியின் பரிசு
விதவை கோலம்!

ஒரு தாயின்
போராட்டம்!
ஒரு இளம் சிசுவின்
எதிர்காலம்!

எத்தனை சோதனைகள்
காத்திருக்கிறதோ?
எத்தனை வேதனைகள்
தாங்குவளோ?

அந்த இறைவனுக்கு
இவ்வளவு தான் கருணையா?
அவளின் விதியை
தலையில் சுமக்கிறாள்?
தலைவிதி என்று!

எத்தனை நாள்
மனசுக்குள் குமுறி இருப்பால்?
எத்தனை நாள்
தூக்காமல் அழுத்து இருப்பால்?

அவளை ஒரு முறை
சிரித்து வைத்து பார்க்க
வேண்டும் என்ற மட்டும்
என்னோடு தொத்தி
விட்டது?

ஒரு வாய்ப்பு
கிடைத்தால் போதும்
ஒரு முறை அவளை
சிரிக்க வைத்து
ரசித்து கொள்வேன்!

-பாரதி பிரபா.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here