எண்ணம் போல் வாழ்வு

0
101

முன் நாட்கள் நன்றாய் இருந்தது என்று சொல்ல வேண்டாம். வரும் நாட்களும் நல்லதே என நினையுங்கள். எண்ணம் போல் வாழ்வு.

Don’t say the days before were good. Think the coming days are good too. Life as you think.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here