#உலகதாய்மொழிதினம்

0
58

மொழியில் கூட தமிழன்
என்ற பெருமை
தமிழனுக்கு மட்டுமே..
#உலகதாய்மொழிதினம் #தமிழ்
💙🖤❤️🤍💜🤍❤️🖤💙

✍️ பாரதி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here