உயிர் குடிக்கும் ஒற்றைச் சொல்..

0
20

உயிர் குடிக்கும் ஒற்றைச் சொல்..

இயற்கையின் வாசமதை
உயிர் சுவாசமென உட்கொண்டால்
தொற்றிக்கொள்ளுமாம் தொற்று..
ஆதலால்
கங்காருக் குட்டியை வயிற்றில் சுமப்பதுப் போல
நாமும் தூக்கி சுமக்கின்றோம்
ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டரை…

உக்கிரத் தொற்றின் உச்சமாய்
ஊடுருவலின் மிச்சமாய்
எஞ்சி நிற்கிறோம் நாம்
உயிர் குடிக்கும் ஒற்றைச் சொல்லுக்கு பயந்து
ஒதுங்கியே வாழ்கின்றோம்..

சொர்க்கமும் நரகமும்
இறந்தப் பின் தெரிவதெல்லாம்
அக்காலம்..
நரகமென்று தெரிந்தே வாழ்வதெல்லாம்
இக்காலம்…

சசிகலா திருமால்
கும்பகோணம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here