இயல்பு

0
73

வாழ்க்கையில் வெற்றி என்பது எதிர்பார்த்தது எல்லாம் நன்றாக நடக்கும் என்பதல்ல,எதிர் பாராமல் எல்லாம் நடந்தாலும் எதுவும் நடவாதது போல் இயல்பாய் இருப்பதே.

Success in life is not the expectation that everything will go well, but that everything will happen in the opposite manner.but still being usual without worries.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here