அழகும் இளமையும்

0
24

அழகும் இளமையும் செல்வமும் இருந்தால் மட்டும் போதாது!
நம்முடைய நேரமும் வாய்ப்பும்
சேர்ந்து கைகொடுக்க வேண்டும்!
அப்போது தான் நாம் பிரகாசமாக
எப்போதும் திகழ முடியும்!

 – சுத்தமல்லி, உமா ஹரிஹரன். 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here